COCKTAIL Band


Direkt zum Seiteninhalt

e uhr an anE Uhr an an...
(Musik: D do ron ron... Berndeutscher Text: Urs Jenni/Beat Gfeller)

Was het jedi Husfrou a dr' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an

Was het jede Dokter a dr' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
ou jede Maschinischt
ou jede Polizischt
ou jede Journalischt e Uhr an an, e Uhr an an.
Was het jedi Putzfrou a dr' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
Was het jede Füürwehrma ar' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an.
ou jede Optimischt
ou jede Pessimischt
ou jede Fetischischt e Uhr an an, e Uhr an an
Solo Sax
Was het jede Bundesrat ar' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
was het jede Presidänt ar' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an.
ou jede Militarischt
ou jede Zivilischt
ou jede Fanatischt e Uhr an an, e Uhr an an
Solo Sax
Was het jede Schlagerstar ar' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
Was het jede Dirigänt ar' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
ou jede Pianischt
ou jede Organischt
ou jede Gitarrischt e Uhr an an, e Uhr an an
Was het jedes Grosi a dr' linke Hand e Uhr an an, e Uhr an an
Was het jedes Baby a dr' linke Hand no ke Uhr an an, ke Uhr an an


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü